Tag Archives: Espriu

Lexicografia Reig: “Castelladre”

Mai trobarem en Reig l’ús exacte dels noms propis o comuns de l’enemic. O millor dit, per  Reig, l’ús exacte no pot obviar  la semàntica funcional de l’objecte que designa. N’és un cas clar el terme “Castelladre” per referir-se al que seria el gentilici dels habitants de Castella, és a dir, els castellans. En aquest […]