Monthly Archives: Març 2016

Lexicografia Reig: “Vit”

El lector que es dedica a l’estudi de la magna obra reigiana, pot copsar amb quina frugal diversitat de mots el nostre autor es refereix a l’òrgan viril, al batall, al veí de baix, en definitiva, al penis. Un dels termes utilitzats sovint i que destaca per la seca sonoritat, contundència i força és el […]