Monthly Archives: Octubre 2014

Premi!

Just Alhora ressuscita i amb molt criteri es revenja de la mala ortografia. Es vol mort però mereix viure. Aquest és el premi per haver resolt l’enigma: https://www.youtube.com/watch?v=FLMRnSDEy28 Alviló Estcru

Enigma lúdic (v.II)

A veure qui troba la solució a l’enigma següent. Què és el que Carles Reig ens descriu en aquest fragment de Meuques! (p.82) ? “El salic em desperta; si! De primer ha estat un raig, i ara ja són les escorrialles i la veig culivada                     […]